Privacy-reglement

Hoe is uw privacy geregeld bij Dahlia burgerschap? U leest het in dit privacy-reglement.

Door middel van een privacyreglement verschaft Dahlia burgerschap duidelijkheid over wat zij met jouw persoonsgegevens doet. Het verwerken van persoonlijke gegevens is gebonden aan wettelijke regelingen. Dahlia Burgerschap is ermee bekend dat de door onze opdrachtgever verstrekte gegevens over cliënten persoonsgebonden zijn in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en dat deze gegevens moeten worden behandeld met inachtneming van wat in deze Wet en de SUWI-wet is bepaald.

Het volledige Dahlia burgerschap privacyreglement vind je hieronder.

Privacyreglement 

 

Klachtenregeling

Dahlia burgerschap beschouwt een klacht als een signaal waarmee zij kan streven naar een goede of betere continuering van haar dienstverlening. Om een zorgvuldige behandeling van klachten te waarborgen heeft Dahlia Burgerschap een klachtenregeling opgesteld en deze is van toepassing op alle soorten klachten van klanten van Dahlia Burgerschap.

Het volledige Dahlia burgerschap klachten regeling vind je hieronder.

Klachtenregeling