Inburgering

Inburgeren houdt in dat van vreemdelingen verwacht wordt dat zij de Nederlandse taal begrijpen, spreken, lezen en in voorkomende gevallen in het Nederlands kunnen schrijven. Verder is het doel van inburgering, dat de vreemdeling een beter kennis heeft van de Nederlandse samenleving en Nederlandse gewoontes.

Komt u vanuit het buitenland in Nederland wonen of werken dan bent u verplicht het inburgeringsexamen te doen. Het kan ook zijn dat u niet verplicht bent, maar zelf graag de taal en over de samenleving wilt leren. Wilt u zich goed voorbereiden op het examen? Kies dan voor Dahlia burgerschap en meld je hier direct aan.