Cursus niveauverhoging Nederlands als tweede taalniveau B1 +
voorbereiding staatexamen NT2I (avond-cursus)

———————–
Duur
De cursus duurt maximaal 40 weken, verdeeld over twee dagdelen per week.
Als uw niveau hoger is dan A2 is de cursusduur korter. U heeft twee dagdelen per week 2,5 uur les.
————————————————————————————————————————————-
Omschrijving
De cursus begint met een gezamenlijke les van 45 minuten. Daarnaast werkt u onder leiding van een bevoegde docent aan:
spreken;
schrijven;
grammatica.
——————————————————
Vervolgens oefent u op de computer met:
lezen;
luisteren;
woordenschat.
————————————————————————————————
U kunt ook thuis via internet met het computerprogramma werken.
————————————————————————————————
In de lessen wordt gebruik gemaakt van een taalmethode, voorbeeldexamens Staatsexamen NT2 I en een multimedia-programma.
———————————————————————————————-
Voor wie?
u wilt uw niveau Nederlands verhogen na het inburgeringsprogramma;
u wilt het Staatsexamen NT2 I gaan doen maar u heeft nog niet het juiste niveau;
u wilt het Staatsexamen NT2 I gaan doen in plaats van het Inburgeringsexamen;
u wilt een opleiding gaan volgen/werken op MBO-niveau;
u bent gezakt voor een onderdeel van Staatsexamen I en u wilt extra oefenen voor de herkansing.
u wilt staatsexamentraining in groepsverband
————————————————————————————
Toelating
U heeft niveau A2 voor de vaardigheden spreken, schrijven, lezen en luisteren. Er kan een intaketoets worden afgenomen.
Startmomenten
U kunt wekelijks starten, met uitzondering van de zomervakantie
——————————————————————
Kosten
De kosten zijn afhankelijk van het aantal weken dat u deelneemt aan de cursus. De kosten zijn exclusief lesmateriaal en examenkosten. Tijdens de intake krijgt u informatie over de betaling van de kosten. Als de cursus wordt betaald door de gemeente, betaalt u zelf per jaar een eigen bijdrage van € 100,-. Als de cursus niet wordt vergoed dan brengen wij € 450,- per kwartaal in rekening. Dit is exclusief examengeld en boekengeld.