Diensten

Gecertificeerde Nederlandse docent
U krijgt les van gecertificeerde en Bevoegde Nederlands als tweede  taal docenten met meer dan twintig jaar werkervaring. De vriendelijke houding, aandacht en professionalisme van onze docenten helpen u in korte tijd uw doel te bereiken en met succes de examens af te ronden.

Taalcoach in uw moedertaal
U kunt taalcoaching krijgen in uw eigen taal. We hebben Arabisch, Tigrinia, Koerdisch, Farsi, Frans, Engels, Duits en Spaans sprekende taalcoaches.
De taalcoaches werken samen met de NT2-docent. Zij geven uitleg over de opdrachten en oefeningen en leggen de grammaticale en contextverschillen tussen de Nederlandse en uw moedertaal uit. Ook helpen zij met de kennis van de Nederlandse maatschappij. Ze kunnen u adviseren over uw toekomstplannen en andere zaken waar u nu niet goed raad mee weet. De combinatie van een Nederlandse docent en een taalcoach in uw eigen taal heeft in de praktijk bewezen dat u veel sneller en veel meer leert.

Lessen in kleine groepen of privélessen
U krijgt les in kleinere groepen van 5 tot 12 personen. Zo krijgt u meer individuele aandacht van onze docenten. Wilt u het liefst individuele les krijgen, zijn onze docenten/coaches ook bereid u privélessen te geven. U kunt privélessen krijgen op een van onze vestigingen, bij u thuis of op afstand via online

Europese NT2 Raamniveau A1-A2-B1-B2:

Basisgebruiker A1:
Cursist(e) Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

Afhankelijk gebruiker A2:
Cursist(e) Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.

Onafhankelijk gebruiker B1:
Cursist(e) Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken. Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

Niveau gebruiker B2:
Cursist(e) Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.